Contract Management

ydelser inden for contract management

Contract Management

Kontrakter og aftaler er levende dokumenter, der løbende skal tilpasses samarbejdet og markedsudviklingen. På samtlige kontrakter og aftaler er der altid en modpart. Denne modpart skal være organisationens medspiller.

KanKon kan i samarbejde med organisationen sikre:

  • Et overblik og en optimering af eksisterende aftaler
  • Nye aftaler i forhold til markedet
  • Optimering af aftaler i forhold til GDPR
  • Den rette leverandør på en aftale 
  • Standardisering af aftaler

KanKon har fokus på, at aftalerne er målbare gennem en gennemskuelig definition af leverancer og SLA’er. 

Det rette aftale

IT-aftaler indgås i mange sammenhænge. Aftalerne skal passe til organisationen og markedet.

Løbende kontrol

Kontrakter skal løbende tilpasses organisationernes behov og markedet. Kontrakterne skal afspejle virkeligheden, være tidssvarende og give det optimale udbytte for organisationen.

Samarbejdspartnere

Et vigtigt element for en organisation er at have de rette samarbejdspartnere. KanKon søger udelukkende, at der indgås aftaler med parter, som er medspillende samarbejdspartnere.